Elever mangler opfølgning på uddannelsesparathedsvurderingen

03-07-2018

Minianalysen beskriver, hvordan 9. klasses-eleverne oplever processen omkring uddannelsesparathedsvurderingen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse