Det første år på pædagoguddannelsen

08-01-2018

I dette notat præsenteres analyser af det første år på pædagoguddannelsen for de studerende, som startede i 2016. Formålet er at levere videnindspark, der understøtter institutionernes implementering af pædagoguddannelsen og bidrager til, at kursen kan efterprøves og justeres undervejs.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-109-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Pædagoguddannelsen

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse