Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis

21-12-2018

Få inspiration til, hvordan I kan understøtte arbejdet med meningsfuld, faglig reflekteret, systematisk dokumentationspraksis. Kataloget henvender sig primært til pædagogisk ledelse og forvaltninger og kan anvendes til dialog på tværs af dagtilbuddene og den kommunale forvaltning.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www): 978-87-7182-212-0

Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet

 

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Find inspirationsmateriale og redskaber om dokumentationspraksis

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn