Evaluering af basisundervisningen i dansk som andetsprog, Hillerød Kommune, skoleåret 2017/18

11-12-2018

Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført en evaluering af Hillerød Kommunes arbejde med undervisning af nyankomne elever. Evalueringen beror på data indsamlet cirka et år efter indførelsen af kommunens nye organisering af basisundervisningen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-205-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Tosprogede elever

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole