Følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen - 2. delrapport

27-08-2018

Rapporten giver en status på otte skolers arbejde med at implementere gymnasiereformen. Rapporten afdækker skolernes udgangspunkt for at implementere reformen, hvordan de har grebet implementeringsarbejdet an, og de første erfaringer med centrale initiativer i reformen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-106-2

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Anden information: Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem EVA og Rambøll

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Gymnasiereform 2017

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse