En differentieret undervisning favner elevernes forskellige forudsætninger og potentialer

22-08-2018

Få her pointerne fra vidensnotatet Undervisningsdifferentiering i erhvervsuddannelserne som en plakat

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse