Undervisningsdifferentiering på EUD

Når undervisningen differentieres, så der tages hensyn til, at eleverne har forskellige forudsætninger og potentialer, kan alle elever møde passende faglige udfordringer. Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og møder dem der, hvor de er, i deres læreproces. God undervisningsdifferentiering er også lettere sagt end gjort. Hvordan når man derhen? 

Rapport

Undervisningsdifferentiering i erhvervsuddannelserne - Vidensnotat

Få her en række væsentlige pointer fra litteraturen om undervisningsdifferentiering i erhvervsuddannelserne.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle udgivelser om undervisningsdifferentiering på EUD