Unges oplevelse af uddannelsesvalg og vejledning i 9. klasse

04-04-2018

Rapporten giver en dybere indsigt i de unge i 9. klasse og deres oplevelse af uddannelsesvalget og den hjælp og vejledning, de får til at træffe deres valg. Undersøgelsen giver en stemme til de unge, som er relevant for både beslutningstagerne og lærere og vejledere på skolerne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-139-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse