Midtvejsevaluering af projektet Kompetenceløft i undervisningsfag, Region Nordjylland

19-04-2018

Projektet Kompetenceløft i undervisningsfag er et tværkommunalt projekt for ni kommuner i Region Nordjylland, som gennemføres i perioden 2016-20 og er delvist finansieret af A.P. Møller Fonden. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har for A.P. Møller Fonden gennemført en midtvejsevaluering af de organisatoriske rammer i projektet baseret på både kvalitative og kvantitative data. Midtvejsevalueringen belyser, hvordan kommunerne og skolerne hidtil har arbejdet med projektet, og skitserer, hvilke organisatoriske rammer og udfordringer, der gør sig gældende i forhold til at opnå projektets formål om forankring af lærernes kompetenceudvikling i fagteams.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-126-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Anden information: Publikationen er kun udgivet i elektronisk format på: www.eva.dk

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole