Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne

13-09-2017

De korte praktikaftaler er blevet populære blandt virksomheder, men det giver eleverne nye vilkår og udfordringer at være i praktik flere steder i kortere tid. Evalueringen giver et indblik i, hvordan virksomheder, elever og skoler oplever de korte praktikaftaler.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: (www) 978-87-7182-056-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Oplæring

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse