Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD i 2017

12-10-2017

Undersøgelsen giver en status for skolernes arbejde med at løfte lærernes pædagogiske kompetencer i overensstemmelse med EUD-reformens krav. Undersøgelsen er en opfølgning på EVA’s undersøgelse fra 2014, der kortlagde lærernes pædagogiske kompetenceniveau inden EUD-reformens ikrafttræden i 2015.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: (www) 978-87-7182-051-5

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse