Fra ikke-parat til parat

23-06-2017

Hvordan har elevers uddannelsesparathed udviklet sig, efter at kommuner, skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning er begyndt at foretage uddannelsesparathedsvurderinger (UPV'er) af eleverne?
EVA har undersøgt udviklingen i elevers uddannelsesparathed fra 2014/15 til 2016/17.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: (www) 978-87-7182-044-7

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Undersøgelsen er gennemført af EVA, men er tilrettelagt i et samarbejde mellem EVA og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i Børne- og Undervisningsministeriet. Undersøgelsen er finansieret af begge parter. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse