Følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen - 1. delrapport

04-06-2017

Denne rapport præsenterer resultaterne af en baselinemåling for følgeforskningsprogrammet om gymnasiereformen. Baselinemålingen afdækker en række forhold med relevans for gymnasiereformens implementering og mål forud for reformens ikrafttrædelse i august 2017. Rapportens resultater indgår som sammenligningsgrundlag i de efterfølgende analyser, der udarbejdes som led i det samlede følgeforskningsprogram.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Anden information: Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem EVA og Rambøll

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Gymnasiereform 2017

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse