Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel

01-02-2017

I denne rapport præsenterer EVA en undersøgelse af samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7182-086-7 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole