Uddannelsesparathed i 8. klasse

06-12-2017

Notatet sætter fokus på de ikke-uddannelsesparate unge i 8. klasse, og hvordan de oplever uddannelsesparathedsvurderingerne. Notatet giver ledere, UU-vejledere og lærere indsigt i, hvad der karakteriserer de ikke-parate unge, og hvordan de oplever det forestående uddannelsesvalg.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: (www) 978-87-7182-101-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse