Overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse - Udviklingsredskab til ungdomsuddannelser

15-12-2017

Dette redskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb om jeres arbejde med at skabe gode overgange for eleverne. Redskabet er rettet mod jer, der arbejder med at sikre en god opstart på en ungdomsuddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7182-068-3 (pdf)

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse