Overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse - Udviklingsredskab til grundskolen

15-12-2017

Dette redskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse, får I hjælp til at arbejde med at udvikle de processer, der understøtter elevernes overgang til ungdomsuddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7182-068-3 (pdf)

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

 

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse