Evaluering af Alle elever skal lære at lære mere

14-12-2017

Rapporten rummer resultaterne af en evaluering af projektet Alle elever skal lære at lære mere. Evalueringen har fokus på, hvilken betydning det gennemførte forløb har haft for skoleledelse, undervisningspraksis og elevernes læring og trivsel. Projektet er et fælles kompetenceudviklingsforløb på alle skoler i fire kommuner. Det har bl.a. som mål at skabe mest mulig læring for alle elever gennem en radikal ændring af skolernes praksisser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2001

ISBN: (www) 978-87-7182-103-1

Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole