Undervisning - for alle: Det gode samarbejde

22-08-2017

Samarbejde er et af tidens mest markante mantraer. Alle steder i uddannelsessektoren arbejdes der for at styrke samarbejdet blandt fagfæller og på tværs af fag og sektorer, men hvad kan få samarbejdet på skolen til at flyve? I det tredje magasinet "Undervisning - for alle: Det gode samarbejde" stiller EVA skarpt på viden om det gode samarbejde.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7182-013-3 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole