Organisering af et godt læringsmiljø - Inspirationsmateriale

17-08-2017

Få inspiration til, hvordan I som daglige ledere og personale i et dagtilbud kan organisere de strukturer, I har indflydelse på. Materialet sætter spot på fem temaer, som er eksempler på strukturelle forhold, I kan overveje, når I skal organisere et godt og trygt læringsmiljø for børnene i jeres dagtilbud.

Materialet består af en introduktion, fem inspirationsark og et processark. Du kan finder alle delene neden for.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7958-993-3

Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn