Organisering af læringsmiljøer

Her finder du udgivelser om, hvordan I som dagtilbud organiserer gode læringsmiljøer for børn, og du kan få inspiration til at videreudvikle læringsmiljøet for børnene i jeres dagtilbud.

Rapport

Evaluering af kombinationstilbud

Formålet med evalueringen er at afdække kommunernes erfaring med kombinationstilbud, herunder hvordan ordningen er udformet lokalt, samt omfanget af brugen af kombinationstilbud. Evalueringen kan danne baggrund for politisk drøftelse af, om der er behov for en eventuel justering af ordningen.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn

Alle artikler om organisering af læringsmiljøer

Alle udgivelser om organisering af læringsmiljøer