Forskningskortlægning 2015

17-08-2017

EVA har fået foretaget en forskningskortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2015.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN:  978-87-7684-676-3

Opdragsgiver: EVA

Anden information: Forskningskortlægningen er finansielt støttet af Danmarks Evalueringsinstitut, Skolverket i Sverige og Utdanningsdirektoratet i Norge.

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Database

NB-ECEC.org

Databasen NB-ECEC samler kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn