Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole

29-09-2016

EVA har vurderet, hvordan uddannelsen Livestock Management på Dalum Landbrugsskole kan danne grundlag for opholdstilladelse i Danmark til elever og studerende fra lande uden for EU.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse