Undervisning på forskellige niveauer

27-09-2016

Erhvervsskoler skal udbyde fag på flere niveauer for at kunne udfordre alle eleverne bedst muligt. EVA har undersøgt et forsøgsprogram på ti erhvervsskoler. Rapporten retter sig mod lærere og ledere på erhvervsuddannelser, der ønsker inspiration til at tilrettelægge niveaudelt undervisning i grundfagene.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-957-7

Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse