Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

25-10-2016

Få inspiration til, hvordan I som produktions- og erhvervsskoler sammen kan forbedre de tilbud og muligheder, I giver jeres elever. Og hvordan I som produktionsskoler kan udvikle undervisningen og den enkelte elevs forløb.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse