Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

14-10-2016

Et godt samarbejde mellem forældre og pædagoger er en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen og børnehaven som positiv og tryg, viser forskning. EVA har kortlagt, hvordan danske daginstitutioner og forældre samarbejder i hverdagen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN:  978-87-7958-992-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn