Forældres oplevelse af dagtilbud

Samarbejde mellem forældre og dagtilbud kan se forskelligt ud fra forældrenes og det pædagogiske personales perspektiv. Her er fokus på forældrenes.  

Artikel

Sådan kan I samarbejde med forældre om børneperspektiver

Det er svært at forestille sig et dagtilbud, hvor forældre og pædagoger ikke er optagede af, hvad børnene oplever i deres hverdag. Med dette redskab kan dagtilbud få inspiration til at sætte spot på forældresamarbejdet om børneperspektiver.

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle artikler om forældres oplevelse af dagtilbud

Alle udgivelser om forældres oplevelse af dagtilbud