Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen

23-11-2016

Hvilken betydning har gymnasiale karakterers for, om de studerende falder fra pædagoguddannelsen. Det ser dette notat nærmere på. Analysen er en ud af fire analyser med fokus på den nye pædagoguddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-984-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse