Projektorienterede forløb - Delnotat 2

11-05-2016

Regeringen har en målsætning om, at undervisningen på de videregående uddannelser skal være mere praksisnær. EVA har i denne delrapport nr. 2 kortlagt universiteternes projektorienterede forløb.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-945-2

Opdragsgiver: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Praktik

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn