Universitetsuddannelser

Kvaliteten af videregående uddannelser er vigtig, og EVA har lavet en række kvalitetsmålinger af uddannelser, ligesom vi har udviklet redskaber til at måle kvaliteten. Her finder du vores udgivelser om kvaliteten på universitetsuddannelser.

Rapport

Kortlægning af implementering af Fagets videnskabsteori

EVA har undersøgt hvilke tilgange, der i dag er til at implementere studieelementet "Fagets videnskabsteori" på universiteternes bacheloruddannelser. Vi har kortlagt, hvilket formål og indhold uddannelserne giver studieelementet, og hvordan uddannelserne integrerer det i det samlede studieforløb.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle udgivelser om universitetsuddannelser