Pædagogstuderendes motivation ved studiestart

14-05-2016

Dette notat sætter fokus på de nyoptagne pædagogstuderendes motivation for at studere på uddannelsen. Analysen er en ud af fire analyser med fokus på den nye pædagoguddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-983-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Pædagoguddannelsen

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse