Kvalitetsudvikling af vejledningen ifm. specialpædagogisk støtte

25-05-2016

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har igangsat et udviklingsarbejde for at forbedre styrelsens vejledning til de medarbejdere, der er ansvarlige for specialpædagogisk støtte (SPS-ansvarlige) på forskellige uddannelsessteder. EVA har undersøgt, hvilken viden de SPS-ansvarlige efterlyser. Hvordan kan denne viden efter deres opfattelse bedst deles - og formidles, så den er praksisnær og anvendelsesorienteret.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-916-2

Opdragsgiver: Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK).

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Generelt om SPS

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn