Kortlægning af kommunernes fokus på 0-2-årige

05-05-2016

Hvordan og i hvilket omfang har kommunerne særligt fokus på det pædagogiske arbejde med de 0-2-årige i børne- og ungepolitikker, pjecer eller andre dokumenter, der beskriver grundlaget for det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet? Kortlægningen fremhæver materiale, der kan være til inspiration for andre kommuner.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn