Analyse af frafald på VIA University College - VIA Erhverv

15-05-2016

EVA har analyseret frafaldsproblematikken i VIA University College - VIA Erhverv ud fra en række forskellige perspektiver. Vi har bl.a. stillet skarpt på de studerendes egne forklaringer på frafald, og på hvad der sker med de frafaldne studerende.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-966-7

Opdragsgiver: VIA University College

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver. EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse