Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx)

05-07-2016

Er der forskel på årskarakterer og prøvekarakterer på det almene gymnasium? EVA sætter spot på forskellen for at afdække, om der er tilstrækkelig sammenhæng mellem undervisning og prøveformer i de enkelte fag.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www)978-87-7958-979-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Karaktergivning

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse