Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning

18-01-2016

Få inspiration til, hvordan I som skole kan bruge it didaktisk til at støtte elevernes læreprocesser. EVA har undersøgt erfaringerne fra et forsøgsprogram, hvor 28 skoler har arbejdet med at styrke den it-didaktiske og innovative undervisning. Vi har formidlet dem i et inspirationskatalog.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-914-8

Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Digitaliseringsstyrelsen og KL.

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole