Styrkede overgange fra dagtilbud til grundskole

01-02-2016

På dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet er der en stigende opmærksomhed på, at børnene oplever gode overgange fra børnehave til SFO og skole. EVA har fulgt seks kommuners arbejde med et styrket fagligt samarbejde.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: 978-87-7958-986-5 (pdf)

Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Tidlig SFO

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn