Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse

28-08-2016

Hvordan vurderer studerende og undervisere den nye uddannelse med hensyn til forskellige kvalitetsparametre? Denne analyse er en ud af foreløbig fire, hvis formål er at afklare, om intentionerne med den nye pædagoguddannelse uddannelse indfris.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-981-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Pædagoguddannelsen

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse