Efterskolernes vejledning

17-08-2016

EVA har lavet en brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse på efterskolerne. Brugerundersøgelsens formål er dels at måle elevernes udbytte og tilfredshed med den modtagne vejledning og dels at give efterskolerne mulighed for at udvikle kvaliteten af den vejledning, de leverer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-948-3v

Opdragsgiver: Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole