7 dialogkort til arbejde med læring for 0-2-årige

05-04-2016

Få inspiration til, hvordan I som pædagogisk personale kan bruge dialogkort til at arbejde med de yngste børns læring i dagtilbud. Kortene giver nogle spørgsmål, I kan bruge til faglig refleksion fx på personalemøder eller ledermøder.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn