0-2-årige børns læring

05-04-2016

Arbejdet med de yngste børns læring er vigtig at få viden om, fordi det arbejde har betydning for børnenes læring senere hen. EVA har undersøgt, hvordan dagtilbud forstår den tidlige læring, og hvordan den udmønter sig i den pædagogiske praksis.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: 978-87-7958-892-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn