Pædagogisk tilsyn

15-05-2015

Høj kvalitet i dagtilbud har ifølge forskningen stor betydning for børns videre liv og uddannelse. Kvaliteten sikres blandt andet gennem kommunernes pædagogiske tilsyn med dagtilbud. EVA har undersøgt deres tilsyn med private og offentlige dagtilbud.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-827-1 (pdf)

Opdragsgiver: EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Tilsyn

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn