Optag til videregående uddannelser i Sverige og Norge

07-05-2015

EVA har lavet en oversigt over optagesystemerne til de videregående uddannelser i Norge og Sverige. Til inspiration for danske universiteters nuværende optagepraksis. Rapporten er en af flere rapporter, vi publicerer om optagesystemet til de videregående uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: (www) 978-87-7958-812-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Søgning og optag

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse