Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

25-05-2015

Erhvervsuddannelser skal fra 2015 foretage realkompetencevurdering (RKV) af alle personer på 25 år og derover, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse for voksne (euv). EVA har undersøgt, hvordan erhvervsuddannelserne bruger standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering (RKV) efter eud-reformen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-801-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse