Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

17-05-2015

EVA har undersøgt brugernes udbytte og tilfredshed med Hovedstadens Ordblindeskoles ydelser, herunder tilfredsheden med IT-instruktion og studiestøtte. Undersøgelsens design baserer sig på en onlinespørgeskemaundersøgelse, som er udarbejdet af HO med metodisk sparring fra EVA.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: (www) 978-87-7958-835-6

Opdragsgiver: Hovedstadens ordblindeskole

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse