Natur og naturfænomener i dagtilbud

22-06-2015

Alle dagtilbud skal arbejde med seks læreplanstemaer. Natur og naturfænomener er det ene. EVA har undersøgt, hvordan dagtilbud arbejder med natur og naturfænomener i praksis. Vi kommer også nogle bud på, hvordan dagtilbud kan styrke det arbejde i en mere didaktisk retning.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-849-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn