Natur og naturfænomener

Find vores udgivelser og få inspiration til, hvordan du som pædagog eller dagplejer kan arbejde med natur og naturfænomener som tema.

Artikel

Begrænset fokus på det naturfaglige arbejde i dagtilbud

Der arbejdes kun i begrænset omfang med læreplanstemaet natur og naturfænomener i de danske dagtilbud. I følge en undersøgelse fra EVA skyldes det en uklar definition af temaet, og at det pædagogiske personale mangler både kompetencer og interesse indenfor området.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn

Alle artikler om natur og naturfænomener

Vis flere

Alle udgivelser om natur og naturfænomener

Vis flere