UU-centrenes vejledning

05-07-2015

Hvordan oplever elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse deres udbytte af UU-centrenes vejledning? Og hvor tilfredse er de med vejledningen? EVA har spurgt eleverne. Svarene kan bruges af det enkelte UU-center til at udvikle kvaliteten af den vejledning, de leverer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: (www) 978-87-7958-852-3

Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole