Nye krav til de pædagogiske kompetencer

25-07-2015

Alle lærere på erhvervsuddannelser har siden 2010 skullet have en pædagogisk uddannelse på diplomniveau. EVA har undersøgt erfaringerne med læreres anvendelse og udbytte af diplomuddannelsen. Vi gør status fem år efter, at de ændrede krav trådte i kraft.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: (www) 978-87-795-805-9

Opdragsgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse