Evaluering af udvalgte idrætsprojekter

12-07-2015

Projekt Læring i bevægelse blev sat i gang for at skabe ny viden om betydningen af fysisk aktivitet i dagtilbud, på skoler og ungdomsuddannelser. EVA har undersøgt, om tre udvalgte idrætsprojekter har haft betydning for læringsmiljøet hos de aldersgrupper, som projekterne rettede sig mod.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-797-7 (pdf)

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Idræt

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole